Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Зебра Дизайнер скачать Дид

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,2 из 5)
Дата добавления: 27.02.2018
Скачиваний: 5070 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Подробная рецензия на «Зебра Дизайнер Дид»

  • Лекин рангнинг муайян таъсирини соф физик ёки физиологик жиҳатдан ҳамиша ҳам тушунтириб бўлавермайди.
  • Рангга муносабат маданий норма билан боғлиқдир.
  • Ранг символикаси мавжуд: европаликларда қора ранг — мотам рангидир, ҳолбуки японларда мотам ранги оқ ранг ҳисобланади.

Оқ гвардия», «зангори беретлар», «қора кўйлаклар»ни эсга зебра. Ранг код сифатида ҳам дид: қизил ранг ўт ўчириш машиналарида, зангори ранг — скачать, сариқ дизайнер — газ трубаларида ишлатилади ва ҳ.

Одатда, биз рангни бошқа аралаш ранглар билан биргаликда идрок этамиз. Ранглар гармонияси», «қизил колорит», «муваффақиятли ранглар уйғунлиги» деган иборалар бизга таниш иборалар бўлиб, уларга тахминан бир хил мазмун яширинган. Ранглар ўртасидаги ўзаро муносабатлар контраст муносабатлар бўлиши, шунингдек бир-бирига яқинлашган фарқ муносабатлари ҳам бўлиши мумкин.

Рангларни танлаш шартли ҳам бўлиши мумкин. Функционал бўёқ», яъни муайян функция, ҳаракат билан боғланган бўёқ тушунчаси мавжуд.

Бу бўёқ, бир томондан, рангнинг объектив хоссаларига, иккинчи томондан, реал вазиятга асосланган бўлади. Рангни танлашни турли мулоҳазалар — билиб олишнинг хавфсизлиги, осонлиги ва шу кабилар тақозо қилади. Масалан, йўл машинаси узокдан албатта кузга яхши ташланиб туриши керак. Цех бўйлаб кўчиб юрадиган кран ёки ғилдиракли машинанинг орка қисми «зебра» — диққатни ўзига тортадиган қизил — оқ, қора —сариқ, оқ — қора полосалар билан белгиланади.

Авторский ликбез

Бундай вазиятда ишлатиладиган ранглар сигнал ранглар деб аталади, улар зарур реакцияни кучайтиради, эҳтимол тутилган хавфдан огоҳлантиради. Ранг ёрдамида бошқа бир вазифа ҳам бажарилади — нерв ҳолатининг кескинлиги пасайтирилади.

Бундай кескинлик операторда ёки станокчида қандай бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас: операторнинг кўз олдидан бир неча соат давомида пульт кнопкаси ўтиб туради, станокчи бир смена давомида ҳаракатланиб турган резецлар ёки фрезаларни кўриб туради. Шунинг учун бу ўринда нейтрал ранглардан фойдаланилади, кескин қиёслашлар ва ранг зебра Дизайнер скачать Дид холи бўлишга ҳаракат қилинади. Бўяшга киришишдан олдин рангларни тақсимлаш схемаси белгилаб чиқилади, шундан кейингина рангларнинг ўзи танланади.

Масалан, машинани битта рангга бўяш ҳам мумкин. Шунингдек кабинани бир ранг билан, ғилдиракларнинг сиртини иккинчи ранг билан, машинанинг қолган қисмини учинчи ранг билан бўяш мумкин. Кўпинча рангни танлаш амалда ҳеч нарса билан шарт қилиб қўйилмайди ва чекланмайди. Шахсий машинанинг ранги қандай бўлиши керак?

У оқ рангли ҳам, қора рангли ҳам, қизил рангли ҳам, ҳаворанг ҳам бўлаверади. Худди шунингдек телефон аппарати ёки чангсургич ҳам хар хил рангда бўлади. Ошхона учун мўлжалланган электр асбоб-ускуналари муаммоси устида иш олиб борган рассом-конструктор К. Кондратьева турли шаклдаги ва рангдаги машиналарнинг корпуслари алоҳида сотилсин, деган таклифни киритди ва асослаб берди. Ана шундай қилинганда, исталган вақтда устки қисмини алмаштириш, айни бир хил механизмни қолдириш мумкин бўларди.

Ранг танлаш — қийин, баъзан эса масъулиятли вазифадир. Бу ўринда «дид» ҳам аҳамиятга эгадир, хусусан уй-жой ҳақида гап кетганда шундай бўлади. Колористик ечим учун фақат битта ранг ёки бир қанча рангларнинг номи муҳим бўлиб қолмай, меъёр ҳам муҳимдир: қизил рангнинг айнан қайси туси — оқишроғими ёки қора ранг аралаштириб тайёрланганими, кўк-яшил ёки кўк-гунафша рангими — аралаш тонлар билан қайсиниси уйғун бўлса, ўшанисини олиш керак. Одам рангни идрок этишнинг объектив қонуниятларини билгандагина ўз атрофидаги буюмларни гўзал қила олади.

У ранглар уйғунлигига худди ташқаридан баҳо бериш, ўзининг шахсий диди ва хоҳишларини анализ қилиш имконига эгадир. Биз ишдан бўш вақтимизнинг катта қисмини сунъий ёруғлик шароитида ўтказамиз. Интерьердаги ёруғлик фақат буюмларнинг ташқи формасини аниқлашга ёрдам бериб қолмайди, балки энг асосий — одамнинг психофизик ҳолатига ғоят жиддий таъсир кўрсатади. Равшан» ёки «хира» ёруғлик, «ўткир» ёки «юмшоқ» ёритиш деймиз.

Скачать

Уйларимизда ёритиш лампалари хам, люминесцент лампалар хам ишлатилади. Бу материалларнинг ички томони ёруғликни қайтарувчи юзага эгадир. Усиз бўшлиқка фақат кайтган нур тушиши мумкин. Улар шу тариқа тарқоқ ёруғлик ҳосил қилади. Баъзан абажур орқали ўтувчи ёруғлик нурлари бевосита кўзга тушмаслиги учун ялтироқ бўлмаган материалдан ҳимоя гардиши ясалади.

Бу усул экранлаштирши деб аталади. Бунда ёруғлик нурларининг туппа-тўғри кўзга тушишига бархам берилади ва одам шинамликни хис қилади.